MENU

Przydatne linki

 

\

Poniedziałek 11.12.2023

Kontakt

ul. Janusza Korczaka 22

81 – 473 Gdynia

Tel. 58 622 27 51

e-mail: 

przedszkole@p24.edu.gdynia.pl

 

 

 

liczba odwiedzin: 585774
Aktualności Wydarzenia przedszkolne Galeria z wydarzeń przedszkolnych 2022/2023 Galeria z wydarzeń przedszkolnych 2023/2024

 

09.11.2023r.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Gdyni zaprasza do zapoznania się z materiałami informacyjnymi w ramach kampanii Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, który przypada na dzień 18 listopada 2023 r:

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/prawa-na-czym-polega.php

https://antybiotyki.edu.pl/edwa/prawa-dlaczego-propagowac.php

 

01.04.2023r.

 

Realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego „Kreatywne prace plastyczne”

 

W tym roku w naszym przedszkolu realizujemy projekt „Kreatywne prace plastyczne”, który polega na wykonywaniu samodzielnie przez dzieci prac plastycznych o podanej teamtyce różnymi technikami.

Cele główne:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej
  i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.
 • Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
 • Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy
  z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

 

Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych
  i mieszanych. Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
 • Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
 • Współpraca nauczycieli - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

 

W okresie od września do stycznia nauczyciele wybrali i zrealizowali następujące tematy prac plastycznych:

 • Mokre w mokrym - technika plastyczna
 • Kwiaty - malowanie na miętym papierze
 • Dynia - praca plastyczna techniką mieszaną
 • Drukowanie folią bąbelkową
 • Jesienne drzewo - na tle z papieru artystycznego malowanego kartonikiem
 • Choinka - wyklejanka z bibuły, na tle z papieru artystycznego z folii aluminiowej
 • Malowanie nitką
 • Zimowe drzewo - wyklejanka z folii aluminiowej
 • Malowanie bibułą
 • Babeczka - kolaż z makulatury, na tle z papieru pomalowanego farbą

 

Nauczyciele starają się na bierząco wykonywać z dziećmi prace plastyczne dostosowując je tematycznie do realizowanych tematów zajęć. Dzieci pozytywnie odebrały postawione przed nimi zadania do zrealizowania. Przedszkolaki są zaangażowane w wykonywanie prac plastycznych. Są to techniki, które nie wszyscy wcześniej znali i stosowali. Dzieci rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnię, samodzielność, motorykę małą oraz kształtują postawę proekologiczną poprzez recykling plastyczny.

 

 

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny zajęć muzyczno- ruchowych ,,Dziecko i muzyka”  we wszystkich grupach wiekowych

 

Muzyka, jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę stanowi istotny czynnik rozwoju osobowości dziecka. Jest środkiem kształcenia humanistycznego, uwrażliwiającego na wszelkie wartości ludzkie.

 Na etapie początkowym buduje się podstawy tego kształcenia. Muzyka służy również ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu (ruchliwość, umiejętność utrzymywania ciała w równowadze), intelektualnemu (mowa, operacje myślowe, wrażenia, wyobraźnia, uwaga, pamięć), emocjonalnemu (uczucia, uspołecznienie), estetycznemu. Dla prawidłowego rozwoju dziecka szczególnie dużo uwagi należy poświęcić wyzwalaniu aktywności i ekspresji ruchowej tj. zabawom i ćwiczeniom muzyczno-rytmicznym.

Projekt zajęć muzyczno-ruchowych odbywa się we wszystkich grupach wiekowych w terminie od 1.10 2022 do 31.05 2023

      Cele  i główne założenia projektu:

Głównym celem  jest wszechstronny rozwój dziecka, który najpełniej i w naturalny sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte kontakty dziecka z muzyką. Rozwijanie bowiem zdolności muzycznych oraz muzykalności służy również ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu. 

Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym jako jeden z elementów wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • systematyczne poznawanie różnorodnych piosenek dziecięcych,
 • prowadzenie ćwiczeń słuchowych,
 • prowadzenie ćwiczeń emisyjnych,
 • prowadzenie ćwiczeń dykcyjnych, artykulacyjnych, oddechowych,
 • rozpoznawanie piosenek na podstawie melodii i rytmu,
 • wykonywanie ćwiczeń rytmicznych,
 • gra na instrumentach muzycznych,
 • rozwijanie ekspresji wokalnej,
 • uczestnictwo w występach publicznych na terenie przedszkola,
 • słuchanie utworów muzyki poważnej,
 • ćwiczenie społecznych zachowań; wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno.

 

 

Podczas realizacji działań wykorzystywane są następujące metody aktywizujące:

 • Metoda Carla Orffa
 • Muzyczna pedagogika zabawy Klanzy
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda gimnastyki twórczej(ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

W ramach projektu zorganizowany został ,,Przegląd Piosenki Patriotycznej” w dniu 10.11 2022 , wszystkie grupy pięknie się zaprezentowały w piosenkach:

Grupa I ,, Perełki”- ,,Jestem Polką i Polakiem”

Grupa II ,, Pingwinki”- ,,Jestem Polką i Polakiem”

Grupa III ,,Muszelki”- ,,Mały Polak, przedszkolak”

Grupa IV ,,Foczki”-,, Piosenka młodego patrioty”

Grupa V ,,Rybki”-,,Jest takie miejsce – Polska”

Grupa VI ,,Delfinki”- ,, Co to jest niepodległość”

W najbliższym czasie tj.28.03.2023 planowany jest również Konkurs Piosenki Przedszkolnej pt: ,,Rozśpiewane przedszkolaki”.

 

 

28.03.2023r.

„ODPROWADZAM SAM” od kwietnia rusza kampania w naszym przedszkolu

Regularne chodzenie czy jazda na rowerze do przedszkola lub szkoły pozytywnie wpływa na wzrost aktywności wśród dzieci. Sprawia też, że w przyszłości częściej i z większą chęcią wybierają ekologiczne metody przemieszczania się po mieście, rezygnując z podróży samochodem. Poprzez akcję „Odprowadzam Sam” zachęcamy do zmiany nawyków transportowych, aby wspólnie poprawiać stan środowiska i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kampania skierowana jest do przedszkolaków w wieku od 4 do 7 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Ma zachęcać dzieci i ich opiekunów do korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do przedszkola lub szkoły. W jej ramach najmłodsi gdynianie starają się docierać do szkoły rowerem, hulajnogą, komunikacją miejską lub pieszo.

Na czym polega akcja? Uczestniczą w niej zgłoszone wcześniej grupy z gdyńskich publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Te objęte kampanią otrzymają kolorowe plakaty-drzewka wraz z naklejkami. Za każdy dzień, kiedy dziecko przyjdzie do przedszkola lub szkoły (bądź przyjedzie wraz z rodzicem środkiem transportu publicznego, na rowerze, deskorolce lub hulajnodze), otrzyma od wychowawcy naklejkę i przyklei ją na plakacie. To jednak nie wszystko. W ramach kampanii jej uczestnicy mają również do rozwiązania różnego rodzaju zadania. Każda grupa, która prześle zdjęcia lub prezentacje z przebiegu kampanii oraz zdjęcia wyklejonych drzewek na plakacie, uczestniczy w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Na koniec akcji placówki edukacyjne otrzymują dodatkowo sadzonki drzewek, które zostają zasadzone na ich terenie. Dzieci mogą samodzielnie je pielęgnować.

Wszystkie zgłoszone przedszkola i szkoły otrzymują  również materiały edukacyjne, certyfikaty oraz upominki dla swoich wychowanków.

„Odprowadzam Sam” to kampania organizowana przez Gdyńskie Centrum Sportu

 

10.11.2022r.

Nasze Przedszkole wzieło udział w akcji "Szkoła do hymnu" organizowanej prze Ministerstwo Edukacji i Nauki.   Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy w ostatni dzień roboczy - czwartek 10 listopada przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11.

Jak co roku w naszym przedszkolu odbył sie Poranek Patriotyczy.  Dzieciaki miały możliwość obejrzenia inscenizacji teatralnej o tym jak Polska dążyła do niepodległośći, w wykonaniu pani Elizy. Wszystkie grupy wzięły również udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, pięknie się zaprezentowały.

Hymn Polski w wykonaniu Dzieci z naszego przedszkola:

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Nr 24 w Gdyni
  ul. Janusza Korczaka 22
  81 – 473 Gdynia
  przedszkole@p24.edu.gdynia.pl
 • tel: 58 622-27-51

Galeria zdjęć