MENU

Przydatne linki

 

\

Poniedziałek 11.12.2023

Kontakt

ul. Janusza Korczaka 22

81 – 473 Gdynia

Tel. 58 622 27 51

e-mail: 

przedszkole@p24.edu.gdynia.pl

 

 

 

liczba odwiedzin: 585802
Wizja i Misja Przedszkola STATUT Sylwetka absolwenta przedszkola Ramowy rozkład dnia Klauzula Informacyjna Przedszkola nr 24

 

 

Wizja przedszkola

 • Wspomagamy rozwój wszystkich dzieci uwzględniając ich możliwości i zainteresowania;
 • Przygotowujemy wychowanków do podjęcia z sukcesem roli ucznia a w dalszej perspektywie odpowiedzialnego i spełnionego człowieka;
 • Naszą pracę planujemy i realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami którzy są naszymi partnerami;
 • Zapewniamy rzetelną informacje o rozwoju i postępach dzieci i ustalamy wspólnie priorytety naszej pracy wychowawczej i edukacyjnej;
 • Nasi nauczyciele są kompetentni, posługują się metodami pracy wspierającymi rozwój dzieci i korzystającymi z ich aktywności. Są zadowoleni z wyników swoich działań i osiągnięć zawodowych.

 

Misja przedszkola

 • Priorytetem pracy przedszkola jest zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i rozwoju dzieci;
 • Edukacja dzieci jest realizowana poprzez metody pracy korzystające z aktywności dzieci i z ich możliwości i zainteresowań;
 • Przedszkole diagnozuje i monitoruje rozwój dzieci we wszystkich obszarach i wykorzystuje uzyskaną wiedzę do modyfikowania działań w celu wspierania rozwoju wychowanków;
 • Wychowawcze oddziaływania przedszkola są równolegle z oczekiwaniami domu rodzinnego;
 • Współudział rodziców w procesie wychowania dzieci sprzyjający realizacji celów, zadań i przedsięwzięć przedszkola;
 • Dzieci wychowywane są w atmosferze szacunku, życzliwości i akceptacji dla siebie i innych.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Nr 24 w Gdyni
  ul. Janusza Korczaka 22
  81 – 473 Gdynia
  przedszkole@p24.edu.gdynia.pl
 • tel: 58 622-27-51

Galeria zdjęć