MENU

Przydatne linki

 

\

Poniedziałek 11.12.2023

Kontakt

ul. Janusza Korczaka 22

81 – 473 Gdynia

Tel. 58 622 27 51

e-mail: 

przedszkole@p24.edu.gdynia.pl

 

 

 

liczba odwiedzin: 585772
Wizja i Misja Przedszkola STATUT Sylwetka absolwenta przedszkola Ramowy rozkład dnia Klauzula Informacyjna Przedszkola nr 24

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.30- 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci ( manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym indywidualnego wsparcia edukacji i rozwoju.  Praca w małych grupach;
8.00- 8.30 
Zabawy ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne;
8.30-8.45   
Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi;
8.45 - 9.00  
Czynności porządkowe i organizacyjne;
9.00- 10.00  
Zabawy integrujące grupę, zajęcia edukacyjne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela z uwzględnieniem różnej aktywności dzieci: umysłowej, słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej;
10.00 – 10.15  
Drugie śniadanie wraz z czynnościami samoobsługowymi i przygotowaniem się do wyjścia na dwór;
10.15 – 11.15
Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe; zajęcia sportowe; obserwacje przyrodnicze; prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, spacery;
11.15 -12.00  
Szatnia, zabiegi higieniczne, obiad poprzedzony czynnościami organizacyjnymi i samoobsługowymi. Udział dyżurnych w przygotowaniu do obiadu;
12.00-12.30
 II danie obiadowe
12.30-14.00 
Dzieci 3 letnie: wypoczynek - leżakowanie. Odpoczynek poobiedni, słuchanie książek, wykorzystywanie technik relaksacyjnych;
12.30 – 14.00
Dzieci 4,5 i 6 letnie: pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i ćwiczenia ruchowe, religia, praca indywidualna;
14.00-14.15
Podwieczorek poprzedzony czynnościami higieniczno – porządkowymi, zabawy ruchowe;         
14.15-17.30
Swobodne aktywnośći dzieci wg własnych zainteresowań, praca indywidualna, zajęcia organizowane przez nauczyciela rozwijające zainteresowania dzieci.
 
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Nr 24 w Gdyni
    ul. Janusza Korczaka 22
    81 – 473 Gdynia
    przedszkole@p24.edu.gdynia.pl
  • tel: 58 622-27-51

Galeria zdjęć